Američka književnost I


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Upotrebljava znanje koje je stekao o glavnim pravcima američke književnosti, najznačajnijim predstavnicima i njihovim najznačajnijim djelima. 2. Pokaže vještinu kritičkog analiziranja djela. 3. Primijeni u praksi da može da prouči jedan ili više aspekata ljudskog iskustva na osnovu književnog teksta ili tekstova. 4. Postane svjestan složene i dinamične prirode tumačenja književnog teksta i odrednica koje oblikuju tumačenje. 5. Formuliše tvrdnju o tekstu jednog od glavnih američkih autora, obrazloži tu tvrdnju i ukaže na dokaze iz teksta kojima se to obrazloženje može potkrijepiti. 6. Razvija čitalačka interesovanja i kompetencije studenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikčević-Batrićević Aleksandra2x1
26B+20S+5P


Mirković Dijana
2x1
26B+20S+5P