Funkcionalna sintaksa


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lakić Igor2x1
28B+19S+17P


Živković Branka
2x2
28B+19S+17P