Drugi strani jezik VI (ruski)


Semestar: 6
ECTS: 4
Status: VP
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1.Primijeni stečena jezička znanja u funkciji ostvarenja ciljeva i zadataka postavljenih planom i programom predmeta Ruski jezik VI; 2.Izgradi sopstveni stav o značaju korelacija jezičkih i književnih znanja; 3.Samostalno pismeno i usmeno izlaže na određenu temu iz domena ruskog jezika kao stranog kao i da razvija čitalačka interesovanja i podiže na viši nivo jezičke vještine i navike (slušanje, čitanje, pisanje i govorenje); 4.Tumači i obrađuje ruske književne tekstove, uspješno i valjano vrši njihovu morfološko-sintaksičku analizu i daje adekvatna leksička pojašnjenja; 5.Integriše ciljeve iz oblasti ruskog jezika i ruske književnosti; 6.Primijeni postupke koji razvijaju jezičku kompetenciju i kreativnost u domenu izučavanja ruskog jezika kao stranog ;

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Vukićević Vesna2x1
6B+4S


Babović Svetlana
2x1
6B+4S