Italijanski jezik V


Semestar: 5
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po odslušanom kursu i položenom ispitu, student će biti osposobljen da: 1. Definiše pojam sintakse, kao i osnovne pojmove sintakse proste rečenice standardnog italijanskog jezika. 2. Definiše i adekvatno upotrijebi rečeničke konstituente (subjekat, predikat, atribut, apozicija) i rečenične dopune (pravi/nepravi objekat, subjekatski/objekatski predikativ i različite priloške odredbe). 3. Definiše i upotrijebi različite vrste italijanskih prostih, nezavisnih rečenica, uz odgovarajući izbor glagolskog vremena i načina. 4. Prepozna i analizira navedene sintaksičke pojmove i pojave u pisanom tekstu – izvrši logičku analizu italijanske proste rečenice.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Piletić Deja2x1
6B+7S+3P
2x1
6B+7S+3P