Savremeni ruski jezik VI


Semestar: 6
ECTS: 8
Status: O
Fond: 0+8+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će biti u stanju da: 1. obrazlaže u formi monologa kompleksne teme; 2. bez problema u izražavanju i razumijevanju komunicira sa nosiocima jezika; 3. leksički, gramatički i smisaono pravilno reprodukuje tekst u pisanoj formi nakon slušanja kompleksnih tekstova različite tematike; 4. prevodi sa ruskog jezika i na ruski jezik tekstove iz stručnih oblasti (ekonomija, pravo, diplomatija); poznaje osobine funkcionalnih stilova.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Koprivica Marina
4x1
7B+4S+1P

Vrbica Anastasija
4x1
7B+4S+1P