Savremeni francuski jezik V


Semestar: 5
ECTS: 10
Status: O
Fond: 2+8+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije i pravilno tumači kompleksnija izlaganja na francuskom jeziku (stručna i univerzitetska predavanja). 2. Pismeno prevodi kraće savremene književne tekstove sa francuskog i na francuski jezik. 3. Poznaje i primjenjuje u govoru i pisanju sve oblike subordinacije. 4. Analizira i precizno usmeno prevodi/tumači složene rečenične strukture. 5. Poznaje osnovne teorijske razlike između tradicionalne gramatike, generativne gramatike i netransformacione sintakse.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Anđelić Jasna2x1
11B+3S+3P
2x1
11B+3S+3P

Ljepavić Danijela
2x1
11B+3S+3P

Nikčević Jasmina
2x1
11B+3S+3P

Stanković Vesna
2x1
11B+3S+3P