Savremeni francuski jezik VI


Semestar: 6
ECTS: 10
Status: O
Fond: 2+8+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Aktivno komunicira i iznosi argumentaciju na francuskom jeziku o društveno aktuelnim temama. 2. Pismeno prevodi kraće tekstove savremene esejistike/književne i umjetničke kritike u oba smjera. 3. Vlada osnovama i terminologijom analize diskursa na francuskom jeziku. 4. Poznaje i tumači osnovne poteškoće u savladavanju francuske gramatike za govornike crnogorskog jezika. 5. Posjeduje osnovne informacije o francuskoj lingvističkoj politici (regulatorna tijela, protekcionizam, uticaj engleskog kao jezika globalne komunikacije, rodno senzitivni jezik).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Anđelić Jasna2x1
11B+3S+3P
2x1
11B+3S+3P

Ljepavić Danijela
2x1
11B+3S+3P

Nikčević Jasmina
2x1
11B+3S+3P

Vušović Olivera
2x1
11B+3S+3P