Istorija francuskog jezika II


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Primjenjuje bogatiji vokabular na francuskom jeziku. 2. Upotrebljava specifična znanja iz istorije francuskog jezika od sedamnaestog vijeka do danas. 3. Prepoznaje fonetsko-fonološke, sintaksičke i leksičke osobenosti francuskog jezika kod većine frankofonih zemalja. 4. Fundamentalno vrednuje interdisciplinarna istraživanja iz nauke o jeziku i nauke o književnosti. 5. Prepoznaje, analizira i izvodi zaključke etimološkog karaktera, na francuskom jeziku. 6. Napiše stručni, istorijsko-lingvistički tekst na francuskom jeziku/održi ekspoze.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Barac Milan2x1
12B+4S+3P