Njemačka književnost IV


Semestar: -4
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, najvjerovatnije će biti u mogućnosti da: 1. definiše i opiše poetološka, stilska i žanrovska obilježja književnosti njemačkog bidermajera, predmartovskog doba, mlade Njemačke i realizma u istorijskom i političkom kontekstu. 2. hronološki predstavi razvoj književnosti na njemačkom jeziku tokom 19. vijeka imajući u vidu različite mogućnosti periodizacije 3. kategorizuje djela njemačke književnosti nastala u 19. vijeku po stilskim formacijama, rodovima i vrstama. 4. nabroji najznačajnije autore njemačke književnosti 19. vijeka i njihova djela. 5. prepozna komplekse motiva i upadljive estetsko-etičke koncepte u djelima navedenim u nastavnom programu za predmet.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Knežević Jelena2x1
16B+8S+14P


Minić Ana
2x1
16B+8S+14P