Savremeni ruski jezik IV


Semestar: 4
ECTS: 9
Status: O
Fond: 4+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: - precizno odredi teme, mišljenja i stavove iznesene u usmenom i pismenom obliku slušajući autentičan govor i čitajući autentične tekstove i književna djela, na višem naprednom nivou, - primjenjuje uvježbane gramatičke strukture i usvojeni vokabular u usmenom i pismenom obliku izražavanja i dosljedno održava visoki stepen gramatičke tačnosti (viši napredni nivo), - izražava se dovoljno tečno i prirodno na ruskom jeziku, i fleksibilno i efikasno koristi jezik u društvenim i poslovnim situacijama pokazujući kontrolisanu upotrebu organizacijskih obrazaca, veznika i kohezivnih sredstava, na višem naprednom nivou, - mijenja stil i pravilno bira alternativne izraze, s obzirom na tip konverzacije i situacijski kontekst, na višem naprednom nivou, - prevodi tekstove/odlomke srednje dužine, s ruskog na crnogorski jezik i obratno, na višem naprednom nivou, - napiše jasan, podroban i dobro strukturisan tekst u obliku pisma ili sastava u kojem jasno iskazuje svoje stavove uz ispravan odabir stila, na višem naprednom nivou.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mujović Marija2x1S
1S+2P
2x1S
1S+2P

Koprivica Marina2x1S
1S+2P


Vrbica Anastasija
4x1S
1S+2P