Ruska književnost IV


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će biti u mogućnosti da: - opiše osnovne društveno-istorijske prilike u Rusiji pedesetih i šezdesetih godina XIX vijeka - poima uslove pojavljivanja realizma u Rusiji - navede i na tekstu prepozna osnovne estitičko-filozofske karakteristike ruske književnosti epohe realizma - prepozna tragove sentimentalizma i romantizma u djelima predstavnika realizma kulture pedesetih i šezdesetih godina XIX vijeka - prepozna i analizira najznačajnija djela ruske književnosti epohe realizma - demonstrira sposobnost samostalnog rada na sadržajima iz perioda epohe realizma i upotrebljava relevantne štampane i elektronske izvore prilikom pismene artikulacije vlastitih razmišljanja, ideja i stavova, uz ispravno korištenje literature

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Andrić Neda2x1S
2P