Francuska književnost VI


Semestar: 6
ECTS: 3
Status: O
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Po završetku ovog kursa student će moći da: - Predstavi škole i pravce nastale u francuskoj književnosti XX vijeka - Prepozna književne pojave savremene književnosti - Opiše poetike značajnih francuskih autora XX vijeka - Istražuje kritičku literaturu - Napiše istraživački rad na francuskom

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đukić Marjana2x1S
5S+9P