Opšta lingvistika I


Semestar: 7
ECTS: 5
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit student će biti u mogućnosti da: 1. opiše karakteristike i rezultate lingvističkih tradicija: kineske, indijske, grčke, rimske, arapske i jevrejske, 2. navede odlike lingvistike u periodu renesanse i racionalizma i gramatike Port-Royal, 3. istakne najvažnije pojave jezičkih ispitivanja u XIX vijeku: komparatisti, Humbolt i mladogramatičari, 4. objasni jezička ispitivanja u XX vijeku: nestrukturalne škole 5. upoređuje rezultate evropskog ( Sosir, Ženevska, Praška, Kopenhaška škola) i američkog strukturalizma (Blumfild, Boas, Sapir, Li Vorf), 6. analizira postavke generativne gramatike i kognitivne lingvistike.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Glušica Rajka2x1


Jovović Nataša
1x1