Analiza diskursa


Semestar: 7
ECTS: 7
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: – objasni osnovne pojmove u organizaciji jezika iznad nivoa rečenice; – uporedi i objasni različite teorijske pristupe u analizi diskursa; – kritički komentariše različite modele za analiziranje diskursa; – čita i tumači naučne tekstove koji se odnose na analizu nadrečeničnog jedinstva; – primjenjuju teorijsko znanje u analizi i tumačenju različitih vrsta diskursa.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šubarić Sanja2x1


Jovović Nataša
1x1