Specijalni kurs iz ruske književnosti (XX vijek. Poezija)


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ispit iz navedenog predmeta, student će moći da: • definiše i poredi poetske pravce i njihove stilske i formalne karakteristike • analizira poetsko djelo, koristeći odgovarajući metajezik i književno-teorijska znanja • prepoznaje i interpretira intertekstualnu citatnost • uočava prevodilačke probleme

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Jovović Tatjana2x1
4B
2x1
4B