Specijalni kurs iz francuske književnosti (Marsel Prust i moderni roman)


Semestar: 8
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što položi ovaj ispit, student će moći da: 1. Vrednuje misaone i estetske karakteristike kompleksnog Prustovog djela kao prekretnice u koncepciji romaneskne naracije, razvijajući ljubav prema svijetu ideja i osobenom književnom izrazu. 2. Razumije kategorije: psihološkog i poetskog romana, romana rijeke, romana toka svijesti, unutrašnjeg monologa, solilokvija, eksperimentalnog romana, novog romana, na osnovu poređenja sa djelima Prustovih prethodnika (Onore de Balzak, Emil Zola, Romen Rolan), odnosno sledbenika (Natali Sarot, Klod Simon, Danilo Kiš). 3. Razumije strukturu Traganja za izgubljenim vremenom i Prustovu romanesknu originalnu tehniku narativnih glasova i analizira filozofsko-psihološki koncept vremena, odnosno nehotičnog sjećanja (mémoire involontaire). 4. Autonomno ili nadgledano prevodi odlomke djela (Jedna Svanova ljubav, Nađeno vrijeme), prepoznaje društveni kontekst Belle époque i umjetničke reference, prati složenu Prustovu sintaksu, uz vrlo dobru interakciju na francuskom jeziku (usmenu ili pismenu). 5. Samostalno ili u paru prezentira (usmeno ili pismeno) seminarski ili diplomski rad iz oblasti modernog romana i svijeta ideja 20. vijeka, razvijajući sposobnost naučnog pristupa i specijalističke obrade teme, uz korišćenje informacionih tehnologija.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Nikčević Jasmina2x1
8B
2x1
8B