Njemački jezik I


Semestar: 7
ECTS: 8
Status: O
Fond: 2+6+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Razumije dugačak govor, kompleksne činjenične i književne tekstove i prepozna stilske razlike. 2. Fleksibilno i spontano koristi jezik u društvenim i spontanim situacijama. 3. Se izrazi jasnim, dobro struktuiranim tekstom i da obrazlaže svoja stanovišta. 4. Izvrši gramatičku analizu kompleksnih rečenica i njenih konstituenata.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Annette Đurović2x1
17B+1P


Mack Ellisabeth
4x1
17B+1P

Unterer Bernhard
2x1
17B+1P