Predmet uže struke - Lingvistička stilistika


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit u mogućnosti je da: 1. Objasni fenomen stil, njegovo određenje i definiciju; 2. Uporedi odnos stilistika – lingvistika i stilistika – poetika; 3. Opiše načine stilističke analize; 4. Ukaže na osobenosti stilističkih pravaca i škola; 5. Predstavi i opiše funkcionalne stilove.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Zorica2x1