Predmet uže struke - Aldous Haxsley


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

POLAGANJEM ovog ispita student bi trebalo da: 1) se upozna sa opštim biografskim detaljima pisca Aldousa Huxleyja; 2) dobije uvid u dvije glavne faze Huxleyevog stvaralaštva; 3) apstrahira glavne teme kojima se Huxley bavio u ranoj i poznoj stvaralačkog fazi; 4) bude upoznat sa najvažnijim tekstovima iz Huxleyevog opusa; 5) razumije dalekosežnost i univerzalnost Huxleyevih ideja; 6) iz encikopedijske ponude tematike obrađene u Huxleyevoj fikcionalnoj i diskurzivnoj prozi, kao i poeziji i drami, izabere oblasti sa naglašenim ličnim interesovanjem u cilju odabira teme za magistarski rad

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Andrijašević Janko2x1