Predmet uže struke - Savremena književnost američkih starosjedilaca Sjeverne Amerike


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. poznaje prirodu starosjedilačkog pisma 2. razumije društveno-istorijske okolnosti koje su uslovile određene tendencije u starosjedilačkoj književnosti 3. razumije identitetski problem kao suštinski pokretač starosjedilačkog zalaganja 4. razumije borbu starosjedilačkog subjekta za retoričku samostalnost 5. poznaje vodeće književe figure savremene starosjedilačke književnosti i njihova ostvarenja 6. prepoznaje tipične forme i figure starosjedilačke književnosti 7. estetski vrednuje književni tekst 8. prati i diskutuje razvoj unutar starosjedilačke književnosti 9. prati i diskutuje razvoj u oblasti starosjedilačke književne kritike 10. uspješno prevodi starosjedilačku književnost 11. vrši detaljnu analizu vodećih književnih tekstova 12. vrši istraživački rad unutar multidisciplinarnog studija 13. komunicira svoje ideje i nalaze sa naučnom publikom

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Krivokapić Marija FIL2x1S