Predmet uže struke - Istorija njemačkog jezika


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: I
Fond: 2+0+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: 1. Poznaje osnovne karakteristke indoevropskh jezika i objasni podjelu indoevropskih jezika na kentum i satem grupu. 2. Objasni proces izdvajnja germanskog iz indoevropskog jezika, kao i proces izdvajanja njemačkog iz germanske zajednice jezika. 3. Navede najstarije jezičke spomenike na nekom od njemačkih dijalekata. 4. Definiše i objasni najznačajnije jezičke pojmove iz istorije njemačkog jezika (npr. prvo i drugo pomjeranje glasova, Vernerov zakon, ablaut itd).

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Srdić Smilja2x1