Biohemija biljaka


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon položenog ispita student će moći: - Objasniti značaj rastvora, elemenata i jona u biohemijskim procesima biljaka. - Prepoznati biomolekule , građu i hemijski sastav biljne ćelije i tkiva. - Objasniti metabolizam ugljenih hidrata i lipida u biljaka. - Objasniti procese fotosinteze i ćelijskog disanja u biljaka. Prepoznati strukturu biljnih fotosintetičkih pigmenata. - Prepoznati glavne metaboličke promene aminokiselina, strukturu, zastupljenost i značaj proteina - Obrazložiti specifične molekularno-biološke temelje energetskog metabolizma - Opisati hemijski sastav , sintezu i ulogu biljnih hormona i enzima - Objasniti replikaciju DNA, te procese transkripcije i translacije genetske poruke - Prepoznati jednostavnije oglede u laboratoriji. - Prepoznti vezu između rezultata eksperimentalnog rada i teoretskih znanja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana3


Lekić Daliborka

1
Topalović Ana

1