Mikrobiologija


Semestar: 2
ECTS: 4.5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: pokaže prepoznavanje - mikrobiologije kao naučne discipline i njene podjele; - različitih vrsta mikroorganizama; - morfoloških, fizioloških i ekoloških karakteristika mikroorganizama; - uloge i rasporeda mikroorganizama u prirodi; - načina ostvarivanja zaraza biljaka i prenošenja mikroorganizama po vrstama; - mikrobioloske laboratorije kao i namene laboratoriskog pribora, staklarije i aparature u njoj; - tehnike mikroskopiranja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Tiodorović Jelka3