Posebno vinogradarstvo


Semestar: 5
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će biti osposobljeni da: - Primjenjuju metode za ampelografski opis i ocjenu organa vinove loze - Primjenjuju metode proučavanja godišnjeg ciklusa razvića vinove loze - Razumiju značaj uvometrijskih i filometrijskih istraživanja za ampelografsku identifikaciju - Pokažu poznavanje botaničkih, agrobioloških i privrednotehnoloških karakteristika sorti Vitis vinifera i loznih podloga - Projektuju specifičnu tehnologiju gajenja sorti i podloga vinove loze - Odrede optimalno vrijeme i način berbe, poznaju različite načine pakovanja, standardizacije i transporta grožđa

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Mijović Slavko4x1
25B+17S+8P


Popović Tatjana
1x1
25B+23S+8P
1x (2B+1S)
25B+23S+8P
Vukčević Periša

1x (2B+1S)
25B+23S+8P