Entomologija


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit biće u mogućnosti da: - prepozna simptome napada koje izazivaju ekonomski najznačajnije vrste štetočina na različitim biljnim organima - razlikuje štetne i korisne insekte na voćkama i vinovoj lozi - poveže simptome oštećenja i stadijume razvića insekata - utvrdi intenzitet napada štetočine - odluči o mjerama i načinu suzbijanja štetočina u skladu sa principima integralne zaštite bilja i bioloških mjera borbe

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Hrnčić Snježana4x1
26B+23S+41P


Radonjić Sanja

2x (2B+2S)
26B+23S+41P