Fitopatologija


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - razlikuje uzroke nastanka bolesti biljaka - prepozna simptome najznačajnijih bolesti poljoprivrednih kultura - opiše osnovne odlike prouzrokovača bolesti biljaka - objasni interakciju prouzrokovača, biljke domaćina i faktora sredine - obrazloži najznačajnije mikoze, bakterioze i viroze gajenih biljaka, njihove uzročnike, ciklus razvoja i načine prenošenja - navede mjere suzbijanja koje se mogu primijeniti u suzbijanja najznačajnijih štetnih organizama poljoprivrednih kultura

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Latinović Jelena4x1
22B+24S+19P

2x (2B+1S)
22B+24S+19P
Vučković Branislav

2x (2B+1S)
22B+24S+19P