Zoologija


Semestar: 1
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

 Definiše osnovne pojmove iz citologije, histologije, mikroskopske anatomije i sistematike životinja  Opiše građu, osobine i funkcije životinjske ćelije  Objasni anatomsku građu životinjskih tkiva i organa  Razumije histološku organizaciju organskih sistema  Nabroji tipične predstavnike pojedinih grupa beskičmenjaka i kičmenjaka  Upotrebljava elementarna znanja iz citologije, histologije, mikroskopske anatomije i sistematike životinja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Milošević Dragana4x1


Popović Milosava

2x (2B+1S)
Šundić Miloje

2x (2B+1S)