Opšte stočarstvo


Semestar: 3
ECTS: 7
Status: VP
Fond: 4+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Opisati osnovne biološke karakteristike domaćih životinja, definisati rasu i opisati opšte i posebne rasne osobine. • Procijeniti konstituciju i kondiciju životinja i osnovne eksterijerne osobine, • Objasniti osnovne principe djelovanja gena i nasljeđivanja kvalitativnih i kvantitativnih svojstava. • Definisati osnovne genetske parametre za procjenu varijabilnosti svojstava i sprovođenje selekcije. • Iskazati i odabrati odgovarajuće metode odgajivanja i selekcije domaćih životinja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Božidarka4


Radonjić Dušica
1
1