Ishrana nepreživara


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti i procjeni hranljive vrijednosti hraniva i potrebe svinja, živine i konja, • Opisati najvažnije osobine krmiva koja se koriste u ishrani nepreživara, • Izračunati potrebe različitih kategorija svinja, živine i konja za pojedinim hranjivim tvarima i energijom • Kreirati krmne smjese i balansirati obroke za sve kategorije svinja, živine i konja • Organiyovati i primijeniti razlicite tehnike hranjenja

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đorđević Nenad3


Radonjić Dušica
1
1