Stručna praksa


Semestar: 4
ECTS: 3
Status: O
Fond: 0+0+3
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta student će moći: • da se uključi u rad na farmi goveda, ovaca, svinja ili živine ili proizvodnom pogonu, • da obavlja jednostavnije radne operacije u proizvodnji gde se koristi poljoprivredna tehnika, • da objasni i implementira sve aktivnosti na farmi, od proizvodnje hrane za životinje do plasmana proizvoda

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Božidarka

3x1S
5S+3P
Marković Milan BIO

3x1S
5S+3P