Svinjarstvo


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Objasniti ekonomski značaj svinjarstva, • Prepoznati i opisati najvažnije rase svinja u svijetu, • Navesti načine i karakteristike pojedinih metoda selekcije svinja, • Definisati proizvodne pokazatelje u reprodukciji svinja, • Razlikovati sisteme svinjarske proizvodnje i primijeniti odgovarajuće tehnološke operacije, • Utvrditi hranidbene potrebe različitih kategorija svinja, • Analizirati proizvodne pokazatelje i predložiti poboljšanja u proizvodnji.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Veljić Miljan3x1
7B+9S+1P
1x1
7B+9S+1P
1x (1B+1S)
7B+9S+1P