Ovčarstvo i kozarstvo


Semestar: 6
ECTS: 7
Status: O
Fond: 4+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći: • Prepozna i preporuči odgovarajuće rase ovaca ili koza namijenjene za proizvodnju mesa, mlijeka i vune ili rase kombinovanih proizvodnih svojstava, • Objasni i primijeni sve tehnološke postupke tokom proizvodnog ciklusa ovaca ili koza, • Izabere odgovarajuću metodu selekcije i odgajivanja, te pravac proizvodnje u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta. • Napravi plan parenja, plan ishrane po pojednim kategorijama (ovce, ovnovi, pomladak), • Sprovoditi kontrolu osnovnih proizvodnih osobina (mliječnosti, proizvodnje mesa ili vune), • Objasni i da preporuke za tehnološke normative u pogledu organizacije i projektovanje objekata za držanje ovaca.

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Marković Božidarka4x1
7B+8S+2P


Radonjić Dušica
1x1
7B+8S+2P
1x (1B+1S)
7B+8S+2P