Listopadno suptropsko voće


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Momčilo3


Šturanović Miloš
1
1