Tropsko voćarstvo


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: I
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Radulović Momčilo3x1S
3S+1P


Simonović Milan

2x1S
3S+1P
Šturanović Miloš

2x1S
3S+1P