Uljarstvo


Semestar: 6
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lazović Biljana3x1S
9S+2P


Adakalić Mirjana
1x1S
9S+2P
1x1S
9S+2P
Ljutica Stoja

1x1S
9S+2P