Bolesti voćaka


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Latinović Jelena3


Latinović Nedeljko

2
Vučković Branislav

2