Berba čuvanje i pakovanje voća


Semestar: 5
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Prenkić Ranko3x1S
13S+2P


Stojanović Milena
2x1S
13B+2P

Škatarić Radojica

2x1S
13B+2P