Ishrana preživara


Semestar: 4
ECTS: 6
Status: VP
Fond: 3+1+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon uspješno savladanog predmeta studenti će moći da: • poznavanje potreba pojedinih vrsta i kategorija preživara u hranljivim materijama, • organizuje različite tehnike ishrane u različitim uslovima i sa različitim proizvođačkim ciljevima, • samostalno sastavlja obroka za sve vrste preživara, • kreira programa ishrane i procenu telesne kondicije krava

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Đorđević Nenad3x1
4B+13S+13P


Radonjić Dušica
1x1
3B+13S+13P
1x (1B+1S)
3B+13S+13P