Biohemija životinja


Semestar: 2
ECTS: 5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana3x1
35B+15P


Ljutica Stoja

1x3
35B+15P
Vukčević Jelena

1x3
35B+15P