Agrometeorologija


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Čurović Milić2x1
30B+4P
1x1
30B+4P