Biohemija biljaka


Semestar: 1
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Šebek Gordana2x1
30B+16P


Ljutica Stoja

1x1
30B+16P
Vukčević Jelena

1x1
30B+16P