Fiziologija biljaka


Semestar: 1
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Lazović Biljana3x1
29B+17P


Adakalić Mirjana

2x1
29B+17P
Ljutica Stoja

2x1
29B+17P