Berba, čuvanje i pakovanje voća i grožđa


Semestar: 1
ECTS: 5.5
Status: O
Fond: 3+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Prenkić Ranko3x1
20B


Čizmović Miroslav

1x1
20B
Škatarić Radoica

1x1
20B