Praktična nastava II


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: O
Fond: 0+0+4
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Popović Tatjana

2x1
20B
Odalović Aleksandar

1x1
20B
Pajović-Šćepanović Radmila

1x1
20B