Troškovi i kalkulacije


Semestar: 2
ECTS: 4
Status: O
Fond: 2+2+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Nakon što student položi ovaj ispit, biće u mogućnosti da: - definiše pojam troškova - objasni razliku između pojedinih vrsta troškova - upotrijebi kalkulaciju pojedinih ratarsko-povrtarskih kultura - izračuna cijenu koštanja pojedinih ratarsko-povrtarskih kultura - procijeni ekonomsku opravdanost proizvodnje pojedinih ratarsko-povrtarskih kultura - predloži optimalnu strukturu ratarsko-povrtarske proizvodnje

Prikaži još

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Despotović Aleksandra2x1
8B


Joksimović Miljan
2x1
8B