Ekotoksikologija i zađtita životne sredine


Semestar: 2
ECTS: 3
Status: I
Fond: 2+0+1
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Tatjana2x1
2B+1P

1x1
2B+1P