Dobra proizvođačka praksa u stočarstvu


Semestar: 7
ECTS: 4
Status: I
Fond: 3+1+0
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Bojanić-Rašović Mirjana3x1
6B
1x1
6B