Fitosanitarna ispravnost sadnog materijala


Semestar: 8
ECTS: 6
Status: O
Fond: 3+0+2
Klinički: Ne
Str.umj.: Ne
Duplikat: Ne

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
Perović Tatjana3x1S
14S+2P

2x1S
14S+2P
Klisić Žarko

2x1S
14S+2P