VIZANTIJSKA FILOZOFIJA DO VIII VIJEKA


Semestar: 3
ECTS: 6
Status: Obavezan
Fond: 3+3+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
BORIS BRAJOVIĆ