Semestar: 8
ECTS: 5
Status: Obavezan
Fond: 1+0+0
Duplikat: Da
ECTS katalog

Ishodi učenja:

Angažovano osoblje

Ime Predavanja Vježbe Laboratorija
DRAGO PEROVIĆ